Veiligheid & privacy

Privacyverklaring Ranzijn tuin & dier B.V.

Ranzijn tuin & dier B.V. (hierna: ‘Ranzijn’) vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom houden wij ons uiteraard aan de privacyregelgeving. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. In deze privacyverklaring geven wij je informatie over de wijze waarop wij gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze website werkenbijranzijn.nl. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Ranzijn tuin & dier B.V., gevestigd aan de Omval 55, 1812 NA te Alkmaar, is de verantwoordelijke voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Ranzijn bepaalt welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of door ze te delen met andere partijen.

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Ranzijn verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je (nog) geen toestemming hebt gekregen.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast zoals:

 • Naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer

 • Optioneel CV en sollicitatiebrief

 • IP-adres

 • Duur en tijdstip van bezoek

 • Surfgedrag op de website

 • Inloggegevens

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?

Wij mogen deze gegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De toestemming die je geeft kan je op elk moment weer intrekken.

 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het in behandeling nemen van een sollicitatie.

 • Het noodzakelijk is voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen..

 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan jouw belangen als het gaat om privacy.

Waarvoor verwerken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen:

Je sollicitatie

Voor je sollicitatie hebben we je naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soms ook je CV en sollicitatiebrief nodig. Daarmee kunnen we jouw sollicitatie in behandeling nemen en je op de hoogte houden over je sollicitatie.

Jobalert

In de jobalert slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en opgegeven interesses (bijv. vakgebieden, werkplekken en aantal gewenste werkuren). Handig, want op basis van deze gegevens ontvang je informatie over nieuwe vacatures.

Klantenservice

Je kunt met ons bellen, mailen en Facebooken. Om te zorgen dat je jouw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen onthouden wij dit. Om onze service elke dag een beetje beter te maken, analyseren wij deze contactmomenten. Ook kunnen wij vragen om je naam, e-mailadres, telefoonnummer. Zo kunnen we al je vragen goed afhandelen. Telefoongesprekken worden bij Ranzijn niet opgenomen.

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze dienstverlening en onze organisatie. Wij sturen deze nieuwsbrief alleen als je je daarvoor hebt aangemeld. We sturen onze nieuwsbrieven per e-mail en hebben daarom jouw e-mailadres nodig.

Verbetering van onze service

Wij zijn voortdurend bezig om onze service te verbeteren, zodat wij onze sollicitatieprocedure zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van onze sollicitanten. We benaderen je daarom soms voor een onderzoek of een plaats in ons testpanel. Verder willen we weten hoe de afhandeling van een klacht ging en wat je van onze nieuwsbrief vindt.  

Social media

Ranzijn is op verschillende social media aanwezig, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest en TikTok. Als je Ranzijn volgt via sociale media, of communiceert met of over Ranzijn via sociale media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken), kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht) en/of de door jou bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Ranzijn. Ranzijn volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Ranzijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen ook op bij de andere gegevens die we over jou hebben. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan. Wij bewaren de ontvangen gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Naast deze privacyverklaring zijn het privacy­beleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van het betreffende social media platform van toepassing. Ranzijn raadt je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen en regelmatig te raadplegen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan of uit kunnen lezen. Zo hoef je niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Ook worden cookies gebruikt om jouw order correct af te handelen in samenwerking met de gebruikte betalingspartner. De gegevens die uit de cookies voortkomen, kunnen wij tevens gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Lees meer over cookies in ons cookiestatement.

Met andere bedrijven die cookies gebruiken hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Google Analytics 

Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren en hebben afspraken met Google gemaakt over de zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Ranzijn raadt je aan om het privacybeleid van Google te lezen voor meer informatie.

Gegevensverstrekking aan anderen

Ranzijn kan bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van de diensten van derden (bijv. voor de uitvoering van marketingactiviteiten). Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Ranzijn en Ranzijn draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Ranzijn optreden als verwerker hebben een overeenkomst met Ranzijn afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Ranzijn.

Voor het overige zal Ranzijn jouw gegevens niet aan derde partijen verstrekken, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ranzijn kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Ranzijn kan ook jouw gegevens aan derden verstrekken als deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Ranzijn jouw gegevens aan derden verstrekken indien Ranzijn hiertoe wettelijk is verplicht, zoals aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Ranzijn zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Websites van derden

Op de website van Ranzijn kunnen hyperlinks en/of sociale media buttons staan waarmee je de website van Ranzijn verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Ranzijn heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een andere privacyverklaring geldt. Deze privacyverklaring van Ranzijn heeft alleen betrekking op gegevens die via de website van Ranzijn zijn verkregen. Ranzijn accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.We raden je aan de privacy- en cookieverklaringen van deze social media partijen regelmatig te raadplegen.

Beveiliging

Ranzijn gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onnodige verzameling en/of bewaring. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, dragen wij zorg voor beperkte toegang tot gegevens en geheimhoudingsplicht voor medewerkers.

Bewaartermijnen

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is (in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren) om bovengenoemde doelen te bereiken. De gegevens worden na het bereiken van de doelen gewist, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke plicht langer bewaard dienen te worden. In het geval van gemengde gegevensverzamelingen, wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via onze klantenservice.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • Intrekken van toestemming;

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik of dit gebruik beperken;

 • Een kopie vragen van je gegevens, of ons vragen om deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

 Bij een betrokkene jonger dan 16 jaar of handelingsonbevoegd, dient het verzoek te worden ingediend door diens wettelijke vertegenwoordiger.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in deze privacyverklaring

Datum van publicatie: 03-02-2023

Wanneer onze website of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

Naam bedrijf: Ranzijn tuin & dier B.V.

KvK: 37054954
Adres: Omval 55, 1812 NA Alkmaar
Telefoonnummer: 072-5478800

E-mail: [email protected]